Wie zijn wij

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ


Ki-Do zelfweerbaarheid is een onderneming die zich heeft toegelegd op de levering van mentale en fysieke weerbaarheids trainingen en daaraan gekoppelde producten en diensten ten behoeve van overheden, en departiculiere markt.
 
Ki-Do is een netwerkorganisatie en werkt samen met diverse specialisten op uit één lopende gebieden. Sommige van hen hebben een eigen trainingsbureau, anderen werken parttime bij overheidsinstellingen of in het bedrijfsleven.
 
Ki-Do heeft ervaring opgebouwd met trainingen voor particulieren, en maatschappelijke dienstverlening.
 
Onze kernwaarden zijn: Gepassioneerd, Durf, Zelfspot, Relativeringsvermogen, Eerlijk, Open, Direct, en Humor.
 
De trainingsprogramma’s van Ki-Do trainers kenmerken zicht door een resultaat gerichte aanpak. Doordat de onderwerpen en trainingsvormen zowel vraag als probleem gestuurd kunnen zijn is er altijd sprake van maat werk. Voor elke training hebben we met u een intake gesprek waarin een probleem of vraag plaats vindt. Op basis van dit interview wordt er een’’plan van aanpak’’gemaakt. De inhoud van dit plan is gebaseerd op uw wensen, de kennis en ervaring van de deelnemers de ervaringen van Ki-Do trainers en materiaal. Bij KI-Do trainingen is het resultaat afhankelijk van de cursisten, de organisatie en de trainer.
 
Trainingen met een groot afbreukrisico, (veelal trainingen waarbij heel veel weerstand verwacht wordt) voeren wij altijd met minimaal twee trainers uit. Moet het echt kritisch zijn, kies dan eens voor een onconventionele aanpak, we denken graag creatief mee.
 
Uw garantie: We beginnen alleen aan klussen als we er in geloven. Ki-Do trainingen kan voor ieder bedrijf, instelling of afdeling een op maat gesneden Zelfweerbaarheidstraining ontwerpen.
 
Ki-Do Training coacht medewerkers en leidinggevende op allerlei niveaus of dat nu in house, on the job of op een derde locatie gebeurt. Een ding staat altijd vast.
De door ons gecoachte mensen zijn enthousiast, energiek en hebben het gevoel dat Ki-Do, has made the difference! Incompany trainingen zijn alleen succesvol als er voldoende samenwerking is.
 
Is uw bedrijf op zoek naar gerichte op persoonlijk, groeps, of organisatieniveau?
Wilt u het ziekteverzuim reduceren, of de vaardigheden van uw personeel verbeteren.
Dan is Ki-Do training uw aangewezen trainingspartner.
 
De opleiding zal verzorgd worden door de heer Henrie Ceulen.
Martiale Arts deskundige sinds 1967 actief bezig in de diverse Martiale Arts stijlen.
 
Henrie Ceulen is tevens docent weerbaarheid op de Hogeschool Rotterdam.

Voor aanmelden en overig info:
Tel: 010 5013104
Mobiel: 06 41751126

HomeProductenTrainingenWorkshopsWie zijn wij